Preduzeće ,,Lešak – Kom’’ postoji od 2004. godine. Svoje poslovanje je započelo sa trgovinom, a sada se bavi i proizvodnjom. U svom sastavu ima klanicu, preradu mesa i postrojenje za ekološko uklanjanje klaničnog otpada, koje pruža mogućnost zagrevanja vode, kao i zagrevanje celog objekta. Opremljeno je savremenim uredjajima za obradu, preradu I hladjenje proizvoda. U svom sastavu preduzeće ima 4 (četiri) maloprodajnih objekata. Zapošljava 30 (trideset) radnika.

Preduzeće ,Lešak – Kom’ proizvodi trajne i polutrajne kobasičarske proizvode, kačenu robu, sve proizvode od mesa, osim konzervirane robe. U klanici se može zaklati dnevno 10 (deset) krupne stoke i 60 (šesdeset) svinja. Zahvaljujući našem poslovanju napravlien je znatan broj farmi na severu Kosova. Pored te stoke sa farmi sa Kosova, sa stokom se snabdevamo i iz uže Srbije.

Roba je kontrolisana od strane Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica.

Pogledajte našu video reklamu

Preuzmite Katalog