Ndërmarrja ,,Lešak – Kom’’ ekziston nga viti 2004. Veprimtarinë e vet e ka filluar me tregti, ndersa momentalisht merret me prodhim të produkteve në industrinë e mishit. Në përbërjen e vet e ka thertoren, sektotin per përpunimin e mishit dhe pajisjet për eliminim ekologjik të mbetjeve të thertores, e cila e ofron mundësinë e ngrohjes së ujit dhe ngrohjes së tërë objektit.

LESAK eshtë e pajisur me teknologji moderne për procesimin, përpunimin dhe ftohjen e produkteve.
Ndërmarrja në përbërjen e vet ka 4 (katër) objekte të shitjes me pakicë, dhe staf prej 30 (tridhjetë) punëtorëve. Ndërmarrja ,,Lešak – Kom’’ prodhon produkte gjysmë të qëndrueshme dhe të qëndrueshme të salsiçeve, mallra të varura, të gjitha produktet e mishit, përveç produkteve të konservuara. Në thertore gjatë një dite mund të theren 10 (dhjetë) lloje të bagëtive të mëdha dhe 60 (gjashtëdhjetë) derra. Duke ju falënderuar veprimtarisë sonë është ngritur një numër i konsiderueshëm i fermave në veriu të Kosovës.
Përveç bagëtisë nga fermat e Kosovës, ne furnizohemi me bagëti edhe nga Serbia.

Malli kontrollohet nga Instituti i shëndetit publik në Mitrovicë.

Klikoni për ta shikuar video reklamen


Shkarko Katalogun